УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: Д.Тулга

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, Түүхийн ухааны магистр

 

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ЦАГДАН ХОРИХ БАЙРНЫ ДАРГА

Овог, нэр: Б.Цэндсүрэн

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, Төрийн удирдлага магистр