Үе, үеийн удирдлагууд

 • Дэд хурандаа Б.Ганбаатар: /1991 оны 03 дугаар сараас 1996 оны 10 дугаар сар хүртэл/
 • Дэд хурандаа Н.Галаарагчаа: /1996 оны 10-р сараас 1998 оны 09-р сар хүртэл/
 • Хурандаа С.Баяндалай: /1998 оны 09-р сараас 2000 оны 07-р сарын 10-ны өдөр хүртэл/
 • play lucky 88 slot online free
 • Хурандаа Г.Бямбадорж /асан/ 2000 оны 07-р сарын 10-ны өдрөөс 2004 оны 05-р сарын 07-ны өдөр/
 • Дэд хурандаа Д.Банзрагч:/2004 оны 05-р сарын 07-ны өдрөөс 2006 оны 03-р сарын 29-ний өдөр хүртэл/
 • Хошууч А.Ганбат: /2006 оны 03-р сарын 29-ний өдрөөс 2006 оны 10-р сарын 25-ны өдөр хүртэл/
 • Хурандаа Ё.Гантөмөр: /2006 оны 10-р сарын 25-ны өдрөөс 2007 оны 12-р сарын 03-ны өдөр хүртэл/
 • Хошууч С.Зул-Очир: /2007 оны 12-р сарын 03-ны өдрөөс 2009 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр хүртэл/
 • Хурандаа С.Дарамсүрэн: /2009 оноос 2013/
 • Дэд хурандаа Б.Баттулга: /2013 оноос 2014/
 • Хурандаа Л.Энхболд: /2014 оноос 2016 оны 03-р сарын 10-ны өдөр хүртэл/
 • Хурандаа Б.Байгал: /2016 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2020 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр хүртэл/
 • Хурандаа Д.Тулга /2020 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрөөс/

 

Back to top button