Удидах алба хаагчид

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

ОВОГ НЭР: ДАВААДОРЖ ТУЛГА

ЦОЛ: ХУРАНДАА

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ: ДЭЭД, МАГИСТР

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОН Ы 07 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРӨӨС ТОМИЛОГДОН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

 

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ЦАГДАН ХОРИХ БАЙРНЫ ДАРГА

ОВОГ НЭР: БАДАРЧ ЦЭНДСҮРЭН

ЦОЛ: ДЭД ХУРАНДАА

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ: ДЭЭД, МАГИСТР

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2007 ОН Ы 08 ДУГААР САРЫН 17-НЫ ӨДРӨӨС ТОМИЛОГДОН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Back to top button