Home / Сургалт (page 2)

Сургалт

Тус газрын сургалт төлөвлөгөөний дагуу зохион байгууллаа.

Тус газрын сургалт төлөвлөгөөний дагуу зохион байгууллаа.

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, ахмад М.Энхтунгалаг 2019 оны 01 дүгээр сарбын 02-ны өдөр “Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдсан хүний зан үйлд нөлөөлөх сургалт явуулах журам”-аар сургалт орлоо. Тус газар 2019 оны хичээл, сургалтын жилийг ...

Дэлгэрэнгүй »

Тус газрын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгууллаа.

Тус газрын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгууллаа.

Тус газрын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр ерөнхий жижүүр, ахмад Б.Балсанжаргал, сургалт хүний нөөц хэвлэл , мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч Н.Солонго нар сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй »

Төрийн албан хаагчийн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Төрийн албан хаагчийн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Төрийн албан хаагчийн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг 2018 ...

Дэлгэрэнгүй »

Сургалт зохион байгуулав.

Сургалт зохион байгуулав.

Тус газрын алба хаагчдын 6-15 насны хүүхдүүдэд “Хүүхдийн оролцоо, хүүхдийн эрх ” сэдвээр 2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр Хүүхэд, гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн Г.Орхонтуул сургалт орлоо.

Дэлгэрэнгүй »

Тус газрын сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Тус газрын сургалт зохион байгуулагдаж байна.

2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр алба хаагчдад сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч Н.Солонго Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулиар, төлөөлөгч, ахмад А.Энхтүвшин “Хорих ангийн дотоод журам”-аар тус тус сургалт орлоо.

Дэлгэрэнгүй »

Сургалт зохион байгуулав.

Сургалт зохион байгуулав.

2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний 14 цагаас төлөөлөгч, ахмад А.Энхтүвшин “Хорих ангийн дотоод журам”, хүний тоо бүртгэлийн байцаагч, дэслэгч Д.Алтанцэцэг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль”, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн О.Хажидмаа “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга, бага насны ...

Дэлгэрэнгүй »

Эцэг эхийн зөвлөл сургалтанд хамрагдлаа.

Эцэг эхийн зөвлөл сургалтанд хамрагдлаа.

Тус газрын эцэг эхийн зөвлөлийн дарга ерөнхий жижүүр, ахмад Б.Балсанжаргал Архангай аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны зохион байгуулсан “Гэр бүлийн ажиллах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах, зөвлөлийг чадавхжуулах сургалтанд хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top