Home / Албадан дуудлага худалдаа

Албадан дуудлага худалдаа

ЗАРЛАЛ: АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

ЗАРЛАЛ:                   АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

Архангай аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгийн Хоёр дахь  албадан дуудлага худалдааг 2019 оны  12   дугаар  сарын    25  -ны  өдрийн 10 цагт тус газрын 305 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны  12 дугаар  сарын  ...

Дэлгэрэнгүй »

ЗАРЛАЛ: АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

ЗАРЛАЛ: АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

Архангай аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө орон сууцны зориулалттай газар, дутуу баригдсан барилгын хамт ХОЁР ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 10 цагт тус газрын байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top