Home / Мэдээ, мэдээлэл / Төрийн албан хаагчийн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Төрийн албан хаагчийн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Төрийн албан хаагчийн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Тус газар шалгалтын бэлтгэл ажлыг ханган 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл дотооддоо сургалт зохион байгуулж, 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн Төрийн албаны тухай хууль, Монгол Улсын Үндсэн хууль, мэдээлэл технологийн хичээлээр лекц, сургалт зохион байгуулж, газрын даргын зөвлөлийн гишүүд тест боловсруулан алба хаагчдаас тестийн шалгалтыг авч байна.

About cdgovarkhangai

Scroll To Top