Home / Мэдээ, мэдээлэл / Өр төлбөртэй эсэх талаарх лавлагаа олгох тухай

Өр төлбөртэй эсэх талаарх лавлагаа олгох тухай

Өр төлбөртэй эсэх талаарх лавлагаа олгох тухай

Шүүх, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр иргэн, хуулийн этгээдийг бусдад төлбөргүй эсэхийг дараах баримт бичгийг үндэслэн тодорхойлно.

Лавлагаа, мэдээлэл олгох үндэслэл:

– Иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр
– Төрийн эрх бүхий байгууллагын шаардлагаар

Бүрдүүлэх материал:

Иргэн бол:
– Иргэний цахим үнэмлэх
– Хураамж төлсөн баримт

Хуулийн этгээд бол:
– Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ
– Хураамж төлсөн баримт

Тодорхойлолтын хүчинтэй хугацаа:

Лавлагаа, мэдээлэл олгосон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Лавлагаа мэдээллийг ажлын өдрүүдэд цагийн хязгааргүй олгож байна.Холбоо барих утас:70332270

About cdgovarkhangai

Scroll To Top