Home / Мэдээ, мэдээлэл / Эрх зүйн олимпиад зохион байгууллаа.

Эрх зүйн олимпиад зохион байгууллаа.

ШШГЕГ-аас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд  2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 16 цагаас “Эрх зүйн олимпиад”-ыг алба хаагчдын дунд дараах сэдвүүдээр зохион байгууллаа. Үүнд:

Хорих ангийн дотоод журам, Хорих байрны журам, Хорих ангийн харуул хамгаалалтын журам, Сахилгын байр, тусгаарлах тасалгааны нөхцөл, журам, Хорих байгууллагын алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах аюулгүй тойрог тогтоох журам, ШШГБ-ын албан хаагч биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл галт зэвсэг хэрэглэх журам

Мэдлэг ур чадвараа дайчлан амжилттай оролцон  1-р байранд “Бүргэд” баг, 2-р байранд “Хийморь” баг, 3-р байранд “Соёмбо” баг тус тус шалгарлаа.

About cdgovarkhangai

Scroll To Top