Home / Удирдах албан тушаалтан

Удирдах албан тушаалтан

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

ОВОГ НЭР: БУЯННЭМЭХ БАЙГАЛ

ЦОЛ: ХУРАНДАА

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ: ДЭЭД, МАГИСТР

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2016 ОН Ы 03 ДУГААР САРЫН 09-НИЙ ӨДРӨӨС ТОМИЛОГДОН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ЦАГДАН ХОРИХ БАЙРНЫ ДАРГА

ОВОГ НЭР: БАДАРЧ ЦЭНДСҮРЭН

ЦОЛ: ДЭД ХУРАНДАА

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ: ДЭЭД, МАГИСТР

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2007 ОН Ы 08 ДУГААР САРЫН 17-НЫ ӨДРӨӨС ТОМИЛОГДОН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Scroll To Top