Home / Uncategorized / Тус газар Төрийн албан хаагчийн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Тус газар Төрийн албан хаагчийн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Тус газар шалгалтын бэлтгэл ажлыг ханган 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл дотооддоо сургалт зохион байгуулж, 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр алба хаагчдын хувийн бичиг баримтанд

газрын дарга шалгалт хийж, дутуу зүйлийг нөхөн хийлгэж, алба хаагчдын хувийн бичиг баримтыг нэгэн загвар орууллаа.

 

About cdgovarkhangai

Scroll To Top