Home / Мэдээ, мэдээлэл / Тус газрын сургалт төлөвлөгөөний дагуу зохион байгууллаа.

Тус газрын сургалт төлөвлөгөөний дагуу зохион байгууллаа.

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, ахмад М.Энхтунгалаг 2019 оны 01 дүгээр сарбын 02-ны өдөр “Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдсан хүний зан үйлд нөлөөлөх сургалт явуулах журам”-аар сургалт орлоо. Тус газар 2019 оны хичээл, сургалтын жилийг “БИД ХАМТДАА” уриан дор зохион байгуулан ажиллахаар боллоо.

Сургалтын үеэр алба хаагчдын идэвх санаачлагыг дээшлүүлэхэд анхаарч багаар ажиллах чадвар бие биеийнхээ ололттой амжилттай талуудыг бичиж урам зориг өглөө.

About cdgovarkhangai

Scroll To Top