Home / Мэдээ, мэдээлэл / Тус газрын сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Тус газрын сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, ахмад М.Энхтунгалаг 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр “Хорихоос өөр төрлийн ялын хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудал”,  “Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа ба бусад байгууллагын хамтын ажиллагаа” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Тус газар ШШГЕГ-ын 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хүрээнд алба хаагчдад “Монгол хэл бичиг”-ийн сургалтын хөтөлбөр төвлөгөөг боловсруулан баталж, хичээл орж эхэллээ.

About cdgovarkhangai

Scroll To Top