Home / Мэдээ, мэдээлэл / Тус газрын сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Тус газрын сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/169 дүгээр “Хөтөлбөр батлах тухай”, тус газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/69 дүгээр “Сургалт зохион байгуулах тухай” тушаалаар тус тус сургалтын цаг сэдвийн төлөвлөгөөг баталж, сургалт долоо хоног бүрийн “Лхагва гарагт” бүр зохион байгуулагдаж байна.

2018 оны 10 дугаар сарын 03-ний өдрийн 14 цагаас Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дотоод аудит, агентлагийн ХШҮ-ний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Эрдэнэтуяа “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл” сэдвээр алба хаагчдад сургал орлоо.

About cdgovarkhangai

Scroll To Top