Home / Мэдээ, мэдээлэл / Сургалт зохион байгуулав.

Сургалт зохион байгуулав.

Архангай аймгийн Засаг даргын даргын тамгын газрын Дотоод аудит, агентлагийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Эрдэнэтуяа “Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй” сэдвээр 2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 цагаас нийт бие бүрэлдэхүүнд сургалт зохион байгууллаа.

About arkhangai arkhangai

Scroll To Top