Home / Мэдээ, мэдээлэл / “Спортын 3 төрөлт” тэмцээн зохион байгууллаа.

“Спортын 3 төрөлт” тэмцээн зохион байгууллаа.

Тус газар алба хаагчид, тэдгээрийн гэр бүл, ахмад настнуудын дунд “Спортын 3 төрөлт” тэмцээнийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр  зохион байгууллаа.

Тэмцээний Зорилго: Албан хаагчдын тэдгээрийн гэр бүл, ахмад настнуудын бие бялдрыг хөгжүүлэх, эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, идэвхтэй хөдөлгөөнийг олон нийтэд уриалж, алба хаагчдын гэр бүл, ахмад настнуудын хоорондын харилцаа холбоог бэхжүүлэхэд оршино. Алба хаагчид, тэдгээрийн гэр бүл, ахмад настнуудыг 5 багт хуваан өрсөлдүүлж, 1-р байранд хүний тоо бүртгэлийн байцаагч, дэслэгч Д.Алтанцэцэг ахлахчтай “Хийморь баг” тэргүүн байр эзэллээ.

 

About cdgovarkhangai

Scroll To Top