Home / Мэдээ, мэдээлэл / “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ”-ИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ”-ИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийн арга хэмжээг 2019 оны 11 дүгээр сарын сарын 28-ны өдрийг газрын иргэд хүлээн авах угтан үйлчилгээнд зохион байгууллаа.
Арга хэмжээнд тус газрын шийдвэр гүйцэтгэл, цагдан хорих байрны үйл ажиллагааг сурталчлах, төлбөр авагч, иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, шинэчлэн батлагдан мөрдөж байгаа хуулийг сурталчлан таниулах зорилгоор 1 төрлийн самбар, 8 төрлийн 200 ширхэг гарын авлага, брошурыг бэлтгэн иргэд олон нийтэд түгээж, 3 иргэнд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч, 1 иргэнээс санал хүсэлтийг хүлээн авч ажилласан.

About arkhangai arkhangai

Scroll To Top