Home / Мэдээ, мэдээлэл / Зөвлөгөөн зохион байгууллаа.

Зөвлөгөөн зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Засгийн Газрын “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, 2018.02.08-ны өдрийн 02/468 “Алба хаагчдын сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэх тухай” ШШГЕГ-ын даргын 01 дүгээр албан даалгавар, ШШГЕГ-ын тэргүүн дэд даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн “Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай” 02/1165 тоот албан бичгээр өгсөн үүргийн дагуу тус газар 2018.06.06-ны өдрийн 14 цагаас “Сахилга хариуцлага”-ын зөвлөгөөнийг 2 дахь удаа зохион байгууллаа.   

Ihre studierenden sollen im rahmen des seminars medienprodukte erstellen wir untersttzen beste-spionageapps.com sie gerne bei der seminarkonzeption.

About cdgovarkhangai

Scroll To Top