Home / Зорилго, зорилт

Зорилго, зорилт

Албан хаагчдын  сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх, газрын бэлэн байдлыг хангах, ард түмэндээ чин үнэнчээр үйлчлэх, аливаа асуудлыг хүнд суртал, чирэгдэлгүй, авилга, хээл хахуулиас ангид явуулахыг нэн тэргүүний зарчмаа болгон сэжигтэн яллагдагч, ялтны дотроос оргодол, гэмт хэрэг зөрчил, халдварт өвчин, жингийн алдагдал, нас баралт гаргахгүй байх, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны бодит биелэлтийг ахиулах.

Архангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх  газар нь хоригдсон этгээд нь хүмүүнлэгийн хамгийн үнэт зүйл-хүн  гэдгийг урьтал болгон тэдгээрийн байрлах байр, хорих өрөөний нөхцлийг сайжруулах, албан хаагчдын ажиллах таатай орчинг бүрдүүлэх, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарч жил бүр тодорхой ажлуудыг хийж, Хууль Зүй дотоод хэргийн Яам, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогын хүрээнд шүүхийн шийдвэрийг шуурхай, бүрэн дүүрэн, хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэхэд анхаарлаа чиглүүлэн ажилладаг.

Зорилт

Иргэдэд үзүүлэх, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэн хуулиа дээдлэн ёс  зүйг эрхэмлэгч хамт олон байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын стратегийн зорилт

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд үйл ажиллагааны дараахь стратеги зорилтыг дэвшүүлж хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

Стратегийн зорилт 1. Иргэний хэргийн талаархи шүүхийн шийдвэр, хуульд заасан тохиолдолд бусад байгууллагын шүүхээр баталгаажуулсан шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах;

Стратегийн зорилт 2. Эрүүгийн хэргийн талаархи шүүхийн шийдвэрийн биелэлтийг нэгтгэн зохион байгуулах;

Scroll To Top