Зарлал

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын төлбөрийн дансанд 1999 оноос 2014 он хүртэл хуримтлагдсан эзэн холбогдогч болон данс эзэмшигч тодорхойгүйгээс доорх жагсаалтанд нэр дурдагдсан төлбөр төлөгч, авагч нарын мөнгө хуримтлагдаад байна.

Иймд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 105 дугаар зүйлийн 105.1, 114 дүгээр зүйлийн 114.4.4-т заасан хугацаа өнгөрсөн жагсаалтад нэр дурдагдсан төлбөр төлөгч нараас авлагатай иргэд 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл хугацаанд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ирж уулзана уу.

Холбоо барих утас: 70032270, 70330410, 89086302, 88508647

Хаяг: Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум 1 дүгээр баг Архангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газаран сум 1 дүгээр баг

 

About cdgovarkhangai

Scroll To Top