Home / Албадан дуудлага худалдаа / ЗАРЛАЛ: АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

ЗАРЛАЛ: АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

Архангай аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө орон сууцны зориулалттай газар, дутуу баригдсан барилгын хамт ХОЁР ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 10 цагт тус газрын байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Архангай аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 201 тоот өрөөнд бүртгэнэ.Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

         Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг 201 тоот өрөөнд кассанд тушааж баримтын нэг хувийг авчирна.

         Хаяг: Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 2 дугаар баг Архангай аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Цахим хаяг: http:arkhangai_shga@cd.gov.mn                      Утас: 70332270

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаяг байршил Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177.4-д заасан санал болгох доод үнийг үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 50% Хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, утасны дугаар
Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 3 дугаар баг 1 дүгээр 10 жилийн зүүн урд байрлах залуучуудын гудамж 5-503 тоотод байрлах нэгж талбарын 6513010014 дугаартай 340 мкв орон сууцны зориулалттай газар, мөн дутуу баригдсан барилгын хамт     68,526,200 д/ч Б.Хатанбаатар 89086002

              АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР

About arkhangai arkhangai

Scroll To Top