Home / Мэдээ, мэдээлэл / Алба хаагчдыг гэр бүлийн хамт сургалт зохион байгууллаа.

Алба хаагчдыг гэр бүлийн хамт сургалт зохион байгууллаа.

Тус газар Аймгийн гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран 2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 14-16 цагийн хооронд нийт 5 цагийн “Гэр бүлийн эерэг хандлага, харилцааг төлөвшүүлэх, гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, зөв гэр бүлийг бий болгох” сэдэвт залуу 10 алба хаагчдын гэр бүлд сургалтыг зохион байгууллаа.

About arkhangai arkhangai

Scroll To Top